ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

แม่แรง/ยกเกียร์/เครื่องยนต์


แม่แรง/ยกเกียร์/เครื่องยนต์

ถังเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง

ถังเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง ราคา 8,000 บาท

สอบถาม
แม่แรงยกเกียร์ รุ่น 0 5T (ตัวยกเกียร์ ที่ยกเกียร์)

จำหน่าย แม่แรงตะเข้ยกเกียร์ ขนาด1ตัน ราคา 8,000 บาท

สอบถาม
แม่แรงตะเข้ยกเกียร์ ขนาด1ตัน

จำหน่าย แม่แรงตะเข้ยกเกียร์ ขนาด1ตัน ราคา 10,000 บาท

สอบถาม
แม่แรงตะเข้ 3 ตัน

จำหน่าย แม่แรงตะเข้ 3 ตัน ราคา 2,800 บาท

สอบถาม
แม่แรงโหลดเตี้ย

จำหน่าย แม่แรงโหลดเตี้ย ราคาเริ่มต้น/ดาวน์ 6,000 บาท

สอบถาม
เครนยกเครื่องขนาด1ตัน

จำหน่าย เครนยกเครื่องขนาด1ตัน ราคา 16,900 บาท

สอบถาม
เครนยกเครื่อง2ตัน (ที่ยกเครื่องยนต์ ตัวยกเครื่อง)

จำหน่าย เครนยกเครื่อง2ตัน (ที่ยกเครื่องยนต์/ตัวยกเครื่อง) ราคา 6,900 บาท

สอบถาม