ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

แท่นอัด


แท่นอัด

แท่นอัด 60 ตัน

จำหน่าย แท่นอัด 60 ตัน ราคา : 45,000.00 บาท

สอบถาม
แท่นอัด 30 ตัน

จำหน่าย แท่นอัด 30 ตัน ราคา : 18,500.00 บาท

สอบถาม