ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

แท่นดึงตัวถัง


แท่นดึงตัวถัง

ชุดดึงดันภายในตัวถังขนาด10ตัน

จำหน่าย ชุดดึงดันภายในตัวถังขนาด10ตัน ราคา 10,000 บาท

สอบถาม
แท่นดึงตัวถังดาวน์ 120000

จำหน่าย แท่นดึงตัวถังดาวน์ 120000

สอบถาม
แท่นดึงตัวถัง รุ่น K9

จำหน่าย แท่นดึงตัวถัง รุ่น K9 ราคา 440,000 บาท

สอบถาม