ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

เครื่องมือช่างอื่นๆ


เครื่องมือช่างอื่นๆ

สามขาตั้งรถงานหนัก 3ตัน

จำหน่าย สามขาตั้งรถงานหนัก 3ตัน ราคา 650 บาท

สอบถาม
กระดานนอน

จำหน่าย กระดานนอน ราคา 900 บาท

สอบถาม
สามขาตั้งรถงานหนัก 3ตัน

จำหน่าย สามขาตั้งรถงานหนัก 3ตัน ราคา 650 บาท

สอบถาม
ยางรองลิฟท์2เสา รุ่นยูริเทน

จำหน่าย ยางรองลิฟท์2เสา รุ่นยูริเทน ราคา 150 บาท

สอบถาม
ยางรองลิฟท์2เสา

จำหน่าย ยางรองลิฟท์2เสา ราคา 120 บาท

สอบถาม
พุกติดลิฟท์2เสา

จำหน่าย พุกติดลิฟท์2เสา ราคา 100 บาท

สอบถาม
ตู้เครื่องมือ6 ชั้น(ไต้หวัน)

จำหน่าย ตู้เครื่องมือ6 ชั้น(ไต้หวัน) ราคา 12,500 บาท

สอบถาม
ตู้เครื่องมือ 6 ชั้น รุ่น 306

จำหน่าย ตู้เครื่องมือ 6 ชั้น รุ่น 306 ราคา 9,800 บาท

สอบถาม
ตู้เครื่องมือ 3 ชั้น รุ่น 310

จำหน่าย ตู้เครื่องมือ 3 ชั้น รุ่น 310 ราคา 6,500 บาท

สอบถาม
ชุดบล็อกเล็ก 38ตัว ชุด

จำหน่าย ชุดบล็อกเล็ก 38ตัว/ชุด 850 บาท

สอบถาม
ชั้นวางเครื่องมือ3ชั้น

จำหน่าย ชั้นวางเครื่องมือ3ชั้น ราคา 1,800 บาท

สอบถาม
กระดานนอน

จำหน่าย กระดานนอน ราคา 900 บาท

สอบถาม
เครื่องทำความสะอาดหัวฉีด

จำหน่าย เครื่องทำความสะอาดหัวฉีด ราคา 38,000 บาท

สอบถาม
เครื่องถอดสปริงโช้ค

จำหน่าย เครื่องถอดสปริงโช้ค ราคา 12,500 บาท

สอบถาม
เครื่องถอดสปริงโช้ค

จำหน่าย เครื่องถอดสปริงโช้ค ราคา 8,900 บาท

สอบถาม
เครื่องเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเบรค

จำหน่าย เครื่องเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเบรค ราคา 8,500 บาท

สอบถาม
เครื่องเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเกียร์ออโต้

จำหน่าย เครื่องเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเกียร์ออโต้ ราคา 35,000 บาท

สอบถาม