ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์


เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ CCD

เหมาะสำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถทุกประเภท

สอบถาม
เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ 3 มิติ รุ่น X68

เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ รุ่น X68 เป็นเครื่องตั้งศูนย์ล้อรุ่นใหม่ ซึ่งใช้ระบบตั้งศูนย์ล้อแบบ 3 มิติ สินค้าคุณภาพของ ExtraLub®

สอบถาม
เครื่องตั้งศูนย์ล้อ I5

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ I5 สินค้านำเข้าคุณภาพ โดย ExtraLub® เหมาะสำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถทุกประเภท

สอบถาม