ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กตร้าลูปออย (ประเทศไทย)
โทร 08 1627 5912www.extralub.com
  • th

ห้องอบ - พ่นสี


ห้องอบ - พ่นสี

ห้องอบ พ่นสีรถยนต์ ดาว 250 000 SPRAY BOOTH LPG

จำหน่าย ห้องอบ-พ่นสีรถยนต์ ดาว 250,000 SPRAY BOOTH LPG (WATER BASE)

สอบถาม
ห้องอบ พ่นสีรถยนต์ ดาว 200 000 ผ่อน12งวด

จำหน่าย ห้องอบ-พ่นสีรถยนต์ ดาว 200,000 ผ่อน12งวด

สอบถาม
ห้องอบ พ่นสีรถยนต์

จำหน่าย ห้องอบ-พ่นสีรถยนต์ ดาวน์ 180,000 ผ่อน12งวด

สอบถาม
ห้องพ่นสีแบบม่าน มีฐานห้องMAP 5400

จำหน่าย ห้องพ่นสีแบบม่าน มีฐานห้องMAP 5400 ราคา 260,000 บาท

สอบถาม
ห้องพ่นสีแบบม่าน มีฐานห้องMAP 5300

จำหน่าย ห้องพ่นสีแบบม่าน มีฐานห้องMAP 5300 ราคา 260,000 บาท

สอบถาม
ห้องพ่นสีแบบม่าน ไม่มีฐานห้อง MAP 5200

จำหน่าย ห้องพ่นสีแบบม่าน ไม่มีฐานห้อง MAP 5200 ราคา 230,000 บาท

สอบถาม
ชุดวัด3มิติ

จำหน่าย ชุดวัด3มิติ ราคา 35,000 บาท

สอบถาม
โคมไฟอินฟาเรดแบบ1โคม

จำหน่าย โคมไฟอินฟาเรดแบบ1โคม ราคา 9,800 บาท

สอบถาม
แผงอบอินฟาเรต แบบ 6 โคม

จำหน่าย แผงอบอินฟาเรต แบบ 6 โคม ราคา 46,500 บาท

สอบถาม
แผงอบอินฟาเรต แบบ 3 โคม

จำหน่าย แผงอบอินฟาเรต แบบ 3 โคม ราคา 28,000 บาท

สอบถาม
แผงอบอินฟาเรต แบบ 2 โคม

จำหน่าย แผงอบอินฟาเรต แบบ 2 โคม ราคา 16,500 บาท

สอบถาม
เครื่องเชื่อมกระตุกถังรถยนต์ รุ่น MS 9900

จำหน่าย เครื่องเชื่อมกระตุกถังรถยนต์ รุ่น MS-9900 ราคา 19,000 บาท

สอบถาม
เครื่องเชื่อมco2

จำหน่าย เครื่องเชื่อมco2 ราคา 38,000 บาท

สอบถาม